DSO

17 871 24 03

Życzenia Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych - 2023

Święto Muzyki Kościelnej 2023r.
 
Będę Cię sławił, Panie z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku (Ps. 18).

 

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.


     Święto Muzyki Kościelnej, łączymy z liturgicznym wspomnieniem św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Św. Cecylia jest panną mądrą i wierną, która uczy nas, wychodzić z zapaloną lampą na spotkanie Oblubieńca, który przychodzi, wprowadzić zaproszonych, na ucztę wiecznego Królestwa. Liturgia kończącego się roku liturgicznego ukierunkowuje nasze serca na rzeczy ostateczne. W każdej niedzielnej Eucharystii wyznajemy wiarę w Boga, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych... wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne (Credo). Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy z żywą wiarą  i odwagą szli za Chrystusem. Abyśmy byli wierni. Wyjaśnia to mówiąc pierwszym chrześcijanom: W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim ( Ga 6, 9-10).
     Być wiernym Bogu oznacza wytrwałość, nieustępliwość, nawet wtedy, gdy oczekiwanie się przedłuża i obowiązek staje się coraz cięższy. Obecne życie w wierze i postępowanie według Ewangelii nie może być pozbawione myśli o wieczności. Nie możemy przestać oczekiwać Oblubieńca, który nadchodzi. Św. Paweł nawołuje chrześcijan, by nie bali się panicznie śmierci, lecz byli pełni radosnej nadziei na połączenie z Chrystusem: Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim… Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami (1Tes 4, 13-18). Apostoł Paweł dodaje nam odwagi: walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków (1Tm 6,12).

     Jak każdego roku, wielu muzyków kościelnych przeżywa ten czas na rekolekcjach, dniach skupienia, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach, kongresach i festiwalach. Organizowane są koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra.

      Niewątpliwie czas ten służy pogłębieniu naszej wiary przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, która stanowi centrum naszego życia, a w której dziękujemy Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego. Każdego dnia Kościół święty zaprasza nas, abyśmy obficie korzystali ze środków zbawienia, troszcząc się o serce czyste zawsze gotowe na przyjęcie Chrystusa w Komunii św. Jako muzycy kościelni odpowiedzialni również za formację zespołów nam powierzonych, dajemy innym przykład żywej wiary, miłości Chrystusa i Kościoła. Jesteśmy świadomi, że od pogłębienia naszej osobistej relacji z Chrystusem naszym Odkupicielem i Panem zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania.

      Kieruję prośbę do wszystkich muzyków kościelnych o większe zaangażowanie w przygotowanie śpiewów liturgicznych dostosowanych do poszczególnych części Mszy św., oraz okresów liturgicznych. Z pewnością podnoszenie poziomu ich wykonawstwa przyczyni się do wzrostu wiary i lepszej integracji wspólnoty liturgicznej, powodując też radość uczestnictwa w misterium naszego Odkupienia.
Życzę wszystkim duszpasterzom oraz muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. 22 listopada, we wspomnienie św. Cecylii będę sprawował Najświętszą Eucharystię w intencji wszystkich Muzyków kościelnych w Polsce.

     Wraz z duszpasterzami muzyków kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Polską Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores zapraszamy was na XV Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę w dniu 9 listopada  2024 r. Śpiewy podczas naszej pielgrzymki poprowadzą muzycy kościelni Archidiecezji Łódzkiej. Pełny program pielgrzymki zostanie ogłoszony w maju 2024 r.


Św. Cecylio – módl się za nami !

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki.

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry