DSO

17 871 24 03

Rozporządzenie nr 6

Rzeszów, dnia 16.09.2023 r. 
Rozporządzenie nr 6
Dyrektora Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie 
z dnia 16.09.2023 r. 
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2023/2024 pragnę poinformować, że opłata za jeden semestr wynosi 800 zł. 
Terminy wpłaty czesnego to: 
czesne za semestr zimowy 2023/2024 – do 31 października 2023 r.
czesne za semestr letni 2023/2024 – do 28 lutego 2024 r. 
W uzasadnionych przypadkach czesne może zostać rozłożone na raty – podanie do Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego należy złożyć w sekretariacie do 9 października 2023 r.  
Dyrektor 
Ks. dr Andrzej Widak  

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry