DSO

17 871 24 03

Inauguracja roku szkolnego w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie

Inauguracja roku szkolnego w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie 29.10.2022 r.


Dokumenty Kościoła podkreślają znaczenie kształcenia muzyków kościelnych, zwłaszcza organistów, jak również dokształcania tych, którzy już pełnią tę posługę. To zadanie stara się pełnić Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie, które jest jednym z diecezjalnych ośrodków kształcenia muzyków kościelnych w Polsce.
29 października 2022 r. w Instytucie Teologiczno- Pastoralnym odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowali: ks. dr A. Widak, dyrektor DSO oraz ks. dr L. Dyka i ks. dr T. Bać. Ks. W homilii nawiązując do słów św. Pawła z Listu do Filipian „Na wszelki sposób głosi się Chrystusa” a także przeżywanego w Kościele tygodnia misyjnego, ks. Biskup zwrócił uwagę, że pośród różnych form głoszenia Ewangelii muzyka odgrywa ważną rolę w dziele ewangelizacji. Muzyka jako „via pulchritudinis” (droga piękna), jest również środkiem głoszenia Dobrej Nowiny.
Po Mszy świętej odbyła się druga część uroczystości, podczas której nastąpiło rozdanie dyplomów słuchaczom kończącym naukę w studium. Dyplomy ukończenia studium otrzymało ośmiu słuchaczy. Następnie ks. Biskup wręczył indeksy słuchaczom roku „0” i „I” rozpoczynającym naukę w studium. Podczas tej części miała również miejsce uroczysta promulgacja nowego Regulaminu Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęło 42 słuchaczy na pięciu rocznikach: rok „0” – 5 słuchaczy, rok I – 13, rok II – 8, rok III –11, rok IV – 5. Grono pedagogiczne studium tworzy 9 nauczycieli.
W bieżącym roku przypada również 30. rocznica utworzenia studium organistowskiego, którego inicjatorem i pierwszym dyrektorem był o. Cherubin Pająk. Na przestrzeni trzydziestu lat naukę w studium podjęło około 360 słuchaczy a 162 otrzymało dyplomy ukończenia studium. Naukę podejmowali także słuchacze spoza diecezji rzeszowskiej. Studium oprócz działalności dydaktycznej każdego roku uczestniczy w ogólnopolskiej pielgrzymce muzyków kościelnych na Jasną Górę, seminarium organowym, dniach skupienia dla organistów diecezji rzeszowskiej. Te wydarzenia są wpisane w wymiar formacyjny przyszłego organisty, muzyka kościelnego.
Nieżyjący już ks. profesor Ireneusz Pawlak napisał przed wielu laty: „Można być dobrym muzykiem, a nawet wirtuozem gry organowej, lecz marnym organistą”. Wypada zatem życzyć, aby formacja i kształcenie muzyków kościelnych coraz bardziej uwrażliwiało na rolę i istotę muzyki wykonywanej w liturgii nie tylko jej wykonawców ale i odbiorców.

Ks. dr Andrzej Widak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inauguracji, które wykonał ks. Jakub Nagi, wicedyrektor Katolickiego Radia VIA.
Obejrzyj galerię.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry