DSO

17 871 24 03

Wielkopostny Dzień Skupienia 23.03.2019

„Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19,5)

Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej

W dniu 23 marca 2019 r. w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej. Dni skupienia dla organistów odbywają się w Adwencie i Wielkim Poście i są zwykle połączone z wykładem poświęconym zagadnieniom muzyki w liturgii. W tym roku dzień skupienia miał charakter wyłącznie formacyjny z uwagi na to, że organizowane było seminarium organowe w listopadzie ubiegłego roku oraz warsztaty muzyczno-liturgiczne w lutym bieżącego roku.

Tegoroczny dzień skupienia prowadził o. Nikodem Kilnar, paulin z Jasnej Góry, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych w Polsce. Ojciec Nikodem oprócz działalności duszpasterskiej prowadzi wiele dzieł związanych z życiem muzycznym Jasnej Góry.

Podczas dnia skupienia wygłosił dwie konferencje oraz podczas Mszy świętej homilię. W pierwszej z konferencji „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” opartej na perykopie ewangelicznej o Zacheuszu, zwrócił uwagę, że Pan Bóg wychodzi ze swoim przebaczeniem do człowieka, który może je przyjąć lub odrzucić. Podkreślił, że ten dzień skupienia jest takim zejściem z sykomory, którą może być chór organowy, aby przyjąć Boże miłosierdzie. Ojciec Nikodem wielokrotnie zwracał uwagę na to, jak ważną jest postawa ciągłego nawracania się i oczyszczania własnego serca, ponieważ kiedy muzyk kościelny, organista jest w relacji z Panem Bogiem, to będzie poprzez swoją posługę harmonizował serca wiernych z Bogiem. Nawiązując do jednego z wykładów ks. I. Pawlaka „Organista – zawód, funkcja, powołanie” przypomniał o powołaniu organisty, które daje Bóg, a jeśli braknie w nim relacji z Bogiem, to wtedy organista nie spełnia swojego powołania. W drugiej konferencji „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne” opartej na spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem, zwrócił uwagę, że żyjemy w perspektywie życia wiecznego i konieczności stawiania sobie pytań, czy Pan Bóg jest naszym całkowitym zabezpieczeniem. Równocześnie przypomniał, że muzyk kościelny, organista jest sługą Eucharystii, a to pociąga za sobą życie w łasce uświęcającej i stałe korzystanie z sakramentu pojednania. Podczas dnia skupienia organiści mieli możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

Punktem centralnym była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ojciec Nikodem i wygłosił homilię opartą na przypowieści o synu marnotrawnym. Liturgia Mszy świętej została przygotowana przez słuchaczy Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie. Śpiewy podczas Mszy świętej prowadził chór studium pod dyrekcją mgr. Marcina Lorenca, a na organach akompaniował uczeń studium, Paweł Konkol. Po Mszy świętej była możliwość wspólnego spotkania przy kawie i herbacie.

Dziękujemy wszystkim Organistom, którzy wzięli udział w tegorocznym Wielkopostnym Dniu Skupienia.

Ks. Andrzej Widak

Fotografie z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry