DSO

17 871 24 03

Plan zajęć

Godzina Rok „0” (2.21) Rok I (2.18) Rok II (2.22) Rok III (2.19) Rok IV (2.20)
8:00–8:45 Śpiew liturgiczny
mgr Agnieszka Walicka
Organoznawstwo
ks. dr Andrzej Widak
8:50–9:35 Śpiew liturgiczny
mgr Agnieszka Walicka
Harmonia modalna
ks. dr Lucjan Dyka
Praktyka muzyczno-liturgiczna
dr Monika Hippe
9:40–10:25 Liturgika
ks. dr Tomasz Bać
Liturgika
ks. dr Tomasz Bać
Praktyka muzyczno-liturgiczna
MSZA ŚW.
mgr Bartosz Pyziak (gr. I)
dr Monika Hippe (gr. II)
Harmonia praktyczna
ks. dr Andrzej Widak
10:30–11:15 Kształcenie słuchu
mgr Bartosz Pyziak
Kształcenie słuchu
mgr Agnieszka Walicka
Harmonia teoretyczna
ks. dr Andrzej Widak
Formy muzyczne
dr Monika Hippe
Prawodawstwo muzyki liturgicznej
ks. dr Lucjan Dyka
11:15–11:45 PRZERWA NA KAWĘ PRZERWA NA KAWĘ PRZERWA NA KAWĘ PRZERWA NA KAWĘ PRZERWA NA KAWĘ
11:45–12:30 Emisja głosu
mgr Justyna Szela-Adamska
Zasady muzyki
mgr Agnieszka Walicka
Chorał gregoriański
ks. dr Lucjan Dyka
Harmonia praktyczna
ks. dr Andrzej Widak
Historia muzyki
dr Monika Hippe
12:35–13:20 Zasady muzyki
mgr Bartosz Pyziak
Śpiew liturgiczny
mgr Agnieszka Walicka
Praktyka muzyczno-liturgiczna
dr Monika Hippe (gr. I)
ks. dr Lucjan Dyka (gr. II)
Harmonia teoretyczna
ks. dr Andrzej Widak
Dyrygowanie
mgr Justyna Szela-Adamska
13:25–14:10 Emisja głosu
mgr Justyna Szela-Adamska
Emisja głosu
mgr Justyna Szela-Adamska
Emisja głosu
mgr Justyna Szela-Adamska
Emisja głosu
mgr Justyna Szela-Adamska

Zajęcia indywidualne z gry na fortepianie oraz na organach odbywają się w uzgodnionych z nauczycielem godzinach.

Rok III w semestrze zimowym ma psalmodię gregoriańską, a w semestrze letnim – harmonię modalną.

Rok IV w semestrze zimowym ma harmonię modalną, a w semestrze letnim – prawodawstwo muzyki liturgicznej.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry