DSO

17 871 24 03

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, 13 listopada 2021 r.

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych
na Jasną Górę, 13 listopada 2021 r.

"Wszystko postawiłem na Maryję" - Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły wokalno-instrumentalne, na XII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę dnia 13 listopada 2021 r., której hasłem będzie: "Wszystko postawiłem na Maryję" - Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas tysiąclecia.
W tym roku w sposób szczególny dziękować będziemy Bogu za Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, za Jego wiarę, która "nie cofnęła się przed więzieniem i cierpieniem"- św Jan Paweł II, a także Bł Matkę Różę Czacką.

Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi w którym żyje Chrystus i zbawia nas. Przychodzimy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych zgromadzeni na świętej Wieczerzy doświadczać Jego obecności. Ten rok okazał się czasem wyjątkowej próby naszej wiary, naszej wierności Bogu, Kościołowi. Czas naznaczony epidemią spowodował, że wielu naszych braci i sióstr odeszło od Boga i nie powróciło do kościoła. W Kościele żyje Chrystus i zbawia nas. Wiarę, którą otrzymujemy od Kościoła przekazujemy naszym dzieciom. Gdybyśmy utracili naszą relację z Kościołem, narazilibyśmy się na utratę wiary. Po okresie wakacyjnym wiele chórów i zespołów nie powróciło do swoich prób i zajęć. Zachęcam z całego serca, wracajmy do kościoła. Pierwsi chrześcijanie mawiali: „my nie możemy żyć bez Eucharystii” i my też powtarzamy za męczennikami pierwszych wieków chrześcijaństwa „my nie możemy żyć bez Eucharystii”. Wracajmy na nasze sale parafialne i wznawiajmy próby, przygotowujmy śpiewy na świętą Liturgię. Z Liturgii czerpiemy nowe życie, karmimy się Słowem Bożym i Eucharystią.

Chrystus Pan powiedział w synagodze w Kafarnaum: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba» . Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym». Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki» (J 6, 27-40, 47-58).
Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny.

Program pielgrzymki

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali Papieskiej godz. 9.45, i zajmujemy miejsca. Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne w przedsionku Sali Papieskiej. Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie chórów, scholi i zespołów pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 8 listopada 2021 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać w pdf ze strony internetowej: http://organista.archpoznan.pl/images/rozne/12_Pielgrzymka.pdf
Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Archidiecezji Poznańskiej. Współodpowiedzialny za organizację pielgrzymki jest ks. dr hab. Mariusz Białkowski, Duszpasterz Muzyków Kościelnych Archidiecezji Poznańskiej.
10.00 - Sala Papieska prezentacja grup, powitanie - o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych
10.10 - Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Archidiecezji Poznańskiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/.
Wykonawcy: Zespół wokalny
ks. Szymon Bajon - dyrygent
Daniel Ciesielski - organy
Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali Papieskiej /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.
11.30 – Sala Papieska, wykład – ks. dr hab. Mariusz Białkowski "Muzyka liturgiczna prawdziwym znakiem świętej liturgii"
Po konferencji agapa, przerwa na posiłek.
13.00 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.
13.30 – Bazylika Jasnogórska, Msza św. z homilią, przewodniczy: J. E. Ks. Bp Piotr Greger, Przewodniczący Komisji ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.
Śpiewy prowadzi: Zespół solistów Lumen Vocale - kier. art. Marianna Majchrzak
Dominik Kaczmarek - organy
Po Komunii św. - modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce
14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu: Zespół solistów Lumen Vocale - kier. art. Marianna Majchrzak
Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.
Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

Z modlitwą
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry