DSO

17 871 24 03

Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów 2023

W sobotę 25.02.2023 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej. Zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła: „Pełnienie funkcji organisty wymaga stałej formacji liturgicznej i duchowej oraz doskonalenia umiejętności muzycznych”. To zadanie starają się spełniać dni skupienia dla organistów, które obejmują formację zarówno duchową jak i muzyczno-liturgiczną.
Tegoroczny dzień skupienia rozpoczął się konferencją ascetyczną, którą wygłosił ks. dr Lucjan Dyka. Zwrócił uwagę na konieczność nawrócenia w życiu muzyka kościelnego, które powinno obejmować trzy wymiary: duchowy, moralny i liturgiczny. Podczas Mszy św. w homilii ks. dr Andrzej Widak podkreślił, że nawróceniu muzyka kościelnego powinna towarzyszyć większa świadomość, że organista to nie tylko zawód, funkcja ale i powołanie.
W drugiej części dnia skupienia uczestnicy wzięli udział w wykładzie i ćwiczeniach praktycznych na temat "Fughetta jako preludium do śpiewu ludu" , które poprowadził mgr szt. Kamil Frąś, organista Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Na przykładzie pieśni (Bądź mi litościw, Kto się w opiekę) została pokazana możliwość wykonania prostego i czytelnego wstępu do śpiewu z wykorzystaniem kontrapunktu i schematu łącznika. Słuchacze mieli też okazję sprawdzenia swoich umiejętności podczas realizacji kolejnych etapów tworzenia takiego prostego wstępu do pieśni.
W roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem "Wierzę w Kościół Chrystusowy" refleksja nad tajemnicą Kościoła powinna skłonić nas wszystkich do większego umiłowania liturgii i nierozłącznej z nią muzyki liturgicznej. Ponadto w czasie trwającego synodu warto przypomnieć postulat, który znalazł się w dokumencie synodalnym – syntezie krajowej: „(…) aby śpiew w trakcie liturgii i nabożeństw był dobrze przygotowany. Podkreślono znaczenie dobrych lektorów, gry na organach, scholi. Istotne jest również przestrzeganie norm liturgicznych”.
Ze smutkiem należy stwierdzić, że coraz częściej w naszych kościołach zaczynają być instalowani „automatyczni organiści”. Jest to niezgodne z duchem liturgii, nie mówiąc o przepisach zabraniających takiej praktyki. Muzyka w liturgii ma być wykonywana „na żywo”. Nadzieją i radością napełnia fakt, że w tegorocznym dniu skupienia wzięło udział 73 organistów, którym zależy na osobistej formacji i edukacji muzycznej, a tym samym na pięknie liturgii, bo w sposobie jej sprawowania - jak pisał Benedykt XVI - decyduje się przyszłość wiary i Kościoła.

Ks. dr Andrzej Widak

Materiały z dnia skupienia do pobrania

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry