DSO

17 871 24 03

Wielkopostny Dzień Skupienia dla organistów

Laudis canticum – Pieśń chwały

Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej

W dniu 19.03.2022 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej. Tegoroczny Dzień skupienia był poświęcony Liturgii godzin celebrowanej w poranek Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Poranna Liturgia godzin Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty jest sprawowana nie tylko w kościołach katedralnych ale coraz częściej w wielu wspólnotach parafialnych. Dokumenty Kościoła podkreślają ważność i rolę sprawowania oficjum. Powinno ono znaleźć swoje miejsce także w pobożności wiernych. Zaleca się również, aby Liturgia godzin była śpiewana z racji, że „większość tekstów ma charakter liryczny, a to się pełniej uwydatnia, gdy się je śpiewa” (Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 269). Kierując się tą zachętą podjęto tematykę oficjum sprawowanego w poranek Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty nazywanego Ciemnymi jutrzniami.
Tematyka Liturgii godzin była już podejmowana w ramach Wielkopostnego dnia skupienia dla organistów (7.03.2020 r.) Podczas tegorocznego dnia skupienia zatrzymano się głównie przy Liturgii godzin sprawowanej w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Problematykę związaną z przygotowaniem i wykonaniem oficjum tych dni przedstawiła s. Maria Bujalska PDDM, która jest jedną z autorek muzycznego opracowania Porannych liturgii godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Na początku w konferencji: Mistyczny wymiar Liturgii Godzin w praktyce celebracji został podjęty temat duchowego znaczenia Liturgii godzin. Następnie została omówiona struktura Godziny Czytań i Jutrzni z uwzględnieniem aspektu muzycznego a więc kryterium doboru melodii hymnów, antyfon, psalmodii, responsorium, próśb i Modlitwy Pańskiej (melodia mozarabska). Na zakończenie wszyscy uczestniczyli we wspólnie przygotowanej Modlitwie południowej.
W Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej czytamy, że „Wielkie znaczenie ma edukacja i formacja muzyków kościelnych. (…) Od nich w dużej mierze zależy poziom kultury muzycznej wiernych” (IKEP, nr 54). Warto w tym miejscu nadmienić, że w ciągu roku organizowane są dwa tego typu dni poświęcone formacji muzyków kościelnych (adwentowy dzień skupienia połączony z seminarium organowym i wielkopostny). Podczas każdego z nich oprócz zagadnień związanych z muzyką w liturgii punktem centralnym jest wspólna Msza święta, a także konferencja ascetyczna oraz możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Dni skupienia są skierowane do organistów ale także do wszystkich, którzy w parafiach są animatorami życia muzycznego. Przy tej okazji pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie na tegoroczny Dzień Skupienia mimo różnych przeszkód i ograniczeń. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Ks. dr Andrzej Widak

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry