DSO

17 871 24 03

Rekrutacja na kurs kantora

Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie ogłasza nabór na kurs kantora, dyrygenta, animatora muzycznego w roku szkolnym 2022/2023.
Kurs trwa dwa lata (dla kandydatów, którzy nie mają przygotowania muzycznego – trzy lata).
Zajęcia odbywają się w soboty (15 zjazdów w semestrze). Opłata semestralna wynosi 700 zł.Przedmioty:
Rok „0”: fortepian, emisja głosu, zasady muzyki, kształcenie słuchu.
Rok I: fortepian, emisja głosu, zasady muzyki, kształcenie słuchu, śpiew liturgiczny, liturgika, prawodawstwo muzyki liturgicznej.
Rok II: fortepian, chorał gregoriański, psalmodia gregoriańska, chór, dyrygowanie, śpiew liturgiczny.
Wymagane dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kopia świadectwa szkolnego (ostatnia ukończona klasa),
- kopia świadectwa ze szkoły muzycznej (jeśli kandydat odbywał w niej naukę),
- opinia księdza proboszcza parafii zamieszkania,
- 4 zdjęcia (format legitymacyjny).

Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 17 i 24 września 2022 r., o godz. 9.00 w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a. Dokumenty należy składać do 24 września 2022 r. w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego (ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów) indywidualnie lub drogą pocztową. Formularze rekrutacyjne znajdują się na stronie studium. www.dsorzeszow.pl/rekrutacja
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Studium, ks. dr A. Widak (nr telefonu: 502 562 735).

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry