DSO

17 871 24 03

Zaproszenie na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP zaprasza wszystkich muzyków kościelnych na Jasną Górę. Oto szczegółowa treść zaproszenia:

VI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ – 28 marca 2015 r.

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno-Instrumentalne, na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 28 marca 2015 r., której hasłem będzie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk 1, 12-15)

Jak każdego roku przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie doświadczyć wszechogarniającej miłości Boga, która objawiła się nam w Jezusie Chrystusie naszym Panu i Odkupicielu. W tym roku, Kościół św. w Polsce wzywa nas do wiary, do nawrócenia, do przyjęcia Ewangelii. Św. Paweł pisze: Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie(Rz 1,16-17).
Pragniemy jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych doświadczać Miłosierdzia Bożego, gdzie Chrystus Pan da nam odczuć słodycz swojego przebaczenia. Tej wszechogarniającej miłości Boga możemy zawsze doświadczyć w Liturgii Pokutnej, w której Bóg odpowiada na nasze grzechy swoim przebaczeniem, w której zostanie nam zakomunikowana prawda o bezgranicznej miłości Boga do grzesznika, który przebacza mu grzechy i uzdalnia do zwrócenia się do Boga jako naszego Ojca. Tylko Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi jest ostatecznym naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić nasze życie, naszą posługę w Kościele, naszych bliskich i wspólnoty którym posługujemy.
Gdy przybywamy do Jasnogórskiego Sanktuarium, wpatrując się w oblicze naszej Matki i Królowej, pragniemy od Niej uczyć się wiary, służby drugiemu człowiekowi. Przybywamy, jak każdego roku, na wielkie świętowanie muzyków kościelnych, aby najlepszej Matce i przewodniczce na drogach dojrzałej wiary powierzyć swoje życie, posługiwanie w Kościele, w którym dostępujemy zbawienia.
Przybywamy, aby polecać Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny. W tym roku polecamy śp. Alicję Gołaszewską, jasnogórską organistkę, kompozytorkę i dyrygenta, śp. Józefa Siedlika jasnogórskiego organisty, dyrygenta i kompozytora. Wszystkim zmarłym muzykom kościelnym będziemy dedykować nasze modlitewne „Stabat Mater” Pergolesiego podczas koncertu. Chóry anielskie niechaj ich podejmą i z Chrystusem Zmartwychwstałym niech mają radość wieczną.
To Pan Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to On zaprasza nas, abyśmy słuchając Słowa Bożego, które rodzi wiarę w naszych sercach - przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając w łasce uświęcającej uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozradowani!

Program pielgrzymki:

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 9.45, i zajmujemy miejsca.
Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia) w przedsionku Kaplicy Różańcowej (obok Kaplicy Matki Bożej). Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 22 marca 2015 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały do wspólnego wykonania możemy pobrać ze strony internetowej: muzyka.kuria.gliwice.pl
Śpiewy prowadzą Muzycy Kościelni Diecezji Gliwickiej:
Dyrygent chórów: prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
Dyrygent scholi: mgr Brygida Tomala
Organista: mgr Bogdan Stępień

10.00 – Prezentacja grup, powitanie – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.10 - Liturgia Pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE.
Śpiewy poprowadzą muzycy diecezji opolskiej pod dyr. prof. Krystyny Krzyżanowskiej - Łobody wraz z całym gromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/. Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w bazylice jasnogórskiej /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych. Podczas spowiedzi wykonane zostaną następujące śpiewy:
„Bądź mi litościw” – z chórem (opr. T. Flasza)
„Attende Domine” – ze scholą (DN 462)
„Pokładam w Panu ufność mą” – ze scholą (DN 230)
„Parce Domine” – z chórem (opr. F. Nowowiejski)
„Błogosławiony, komu odpuszczone są winy” – ze scholą (DN 465)
„Boże, Ojcze wszechmogący” – ze scholą (DN 468)
„Nawróć się, ludu, w pokorze” – ze scholą (DN 472)
„Tenebrae factae sunt” – z chórem (M. Haydn)
„O Panie, z nami w czasie chrztu” – ze scholą (DN 474)
„Wydawajcie owoce godne nawrócenia” – ze scholą (DN 482)
„Zmiłuj się, Boże” – ze scholą (DN 485)

11.30 - Kaplica Różańcowa, konferencja: „Próby poszukiwania sacrum w dziele muzycznym”. - ks. prof. Kazimierz Szymonik

12.40 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w bazylice jasnogórskiej

13.15 - Msza św. z homilią, przewodniczy: bp Stefan Cichy, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP
Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.
Na wejście: „Ave Maria” – z chórem (M. Żukowski)
Kyrie: z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza – z chórem
Gloria z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza – z chórem
Aklamacja „Chwała Tobie” – z chórem (opr. B. Stępień)
Przygotowanie darów: „Wszystkie trony niebieskie” – z chórem (M. Surzyński)
Sanctus z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza – z chórem
Amen kończące Modlitwę Eucharystyczną – wielogłosowe
Agnus Dei z Mszy Świętokrzyskiej J. Maklakiewicza – z chórem
Komunia: „Ave verum” – z chórem (opr. E. Elgar)
„Jezu, Jezu, Tyś jest mój” – z chórem (J. S. Bach)
Uwielbienie: „Magnificat” – z chórem (opr. J. Jasiura)
Po Komunii św. - modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce
Zakończenie: „Ave Maria” – AZM (opr. A. Bruckner)

14.30 – Koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dyr. prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody.
Program: G. Pergolesi – „Stabat Mater”, fragmenty oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla oraz kilka utworów maryjnych.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z modlitwą
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry