DSO

17 871 24 03

Zakończenie roku 2015/2016 w Diecezjalnym Studium Organistowskim

W dniu 25 czerwca br. miało miejsce zakończenie roku szkolnego w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie. Rozpoczęło się ono wspólną Mszą świętą, podczas której oprócz pieśni jednogłosowych, chór studium wykonał przygotowane utwory, którymi dyrygowali uczniowie IV roku. Po Mszy świętej odbyły się egzaminy z gry na fortepianie i organach.

Program kształcenia w Diecezjalnym Studium Organistowskim jest oparty na Podstawach programowych dla diecezjalnych instytucji kształcenia muzyków kościelnych. II semestr nauki podjęło 47 uczniów. W toku kształcenia przewidziany był tzw. rok zerowy, dający możliwość uzupełnienia czy nabycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki na roku I. Na roku „0” podjęło naukę 11 uczniów, na roku I (9), na roku II (9), na roku III (10) i na roku IV (8).

Oprócz przedmiotów przewidzianych w ramach programu kształcenia, uczniowie roku III i IV zobowiązani byli do akompaniowania podczas Mszy świętych odprawianych w Studium w każdą sobotę. W roku szkolnym 2015/2016 dodatkowo uczniowie roku IV ubiegający się o dyplom zobowiązani byli do dyrygowania dwoma utworami podczas Mszy świętej oraz do akompaniamentu podczas Mszy świętej w kościele parafialnym (w obecnym roku była to parafia pw. św. Józefa w Rzeszowie – Zwięczycy). Oprócz akompaniamentu podczas Mszy świętej każdy z uczniów wykonał dwa utwory organowe solowe przed rozpoczęciem Mszy świętej i po jej zakończeniu.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie studium uczestniczyli w VI Seminarium Organowym zorganizowanym wspólnie z Wydziałem Muzyki Uniwersytetu, Wielkopostnym Dniu Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej oraz w VII Pielgrzymce Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. Te wszystkie wydarzenia wpisują się nie tylko w proces kształcenia, ale również w tak ważną formację duchową przyszłego organisty.

ks. Andrzej Widak

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry