DSO

17 871 24 03

Wspomnienia z Dnia Skupienia

„Wszelka twórczość artystyczna jest formą modlitwy człowieka w życiu (…)”

Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów

W sobotę 18 marca 2017 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej. Tradycyjnie Dzień skupienia miał dwie części. Rozpoczął się wspólnym przygotowaniem liturgii. Mszy świętej przewodniczył ks. Julian Wybraniec, homilię wygłosił ks. Andrzej Widak. Śpiewy podczas liturgii zostały przygotowane przez Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie pod kierunkiem mgr. Marcina Lorenca. Przed Mszą świętą Organiści mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Posługą w konfesjonale służył ks. Szymon Augustyn.

Po Mszy świętej i przerwie na kawę rozpoczęła się druga część dnia skupienia, podczas której zostały przeprowadzone warsztaty z akompaniamentu liturgicznego i prostych form improwizacji organowych. Tę część poprowadził Damian Skowroński, który jest studentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas warsztatów została poruszona tematyka akompaniamentu odpowiedzi mszalnych i związanych z tym zagadnień odpowiedniej rejestracji organów, „dźwięków wyprzedzających”, „harmonizowania pauzy”, akcentu słowa czy repetowania dźwięków. Na przykładach harmonizacji pieśni z popularnych opracowań został przedstawiony problem grania wstępów do pieśni. Wstęp do pieśni powinien mieć określoną formę, określa tonację, nadaje tempo. Zostały omówione dwie takie formy: duo (wykorzystujemy linie sopranu i basu grając je na osobnych manuałach) oraz bas de trompet, w której melodia sopranu pozostaje, natomiast jest figurowana melodia basu. Na zakończenie prowadzący warsztaty zachęcił do grania samodzielnych harmonizacji pieśni z wykorzystaniem trójdźwięków triady harmonicznej oraz techniki nota contra notam.

Poruszone zagadnienia prowadzenia śpiewu wiernych podczas liturgii jest niezwykle ważne i aktualne. Wiele poruszonych kwestii podczas warsztatów jest słusznych ale również dyskusyjnych i z pewnością otwartych. Wiele poruszonych zagadnień może być osobnym tematem warsztatów i dyskusji. I one też mogą wyznaczyć tematykę przyszłych spotkań formacyjnych dla Organistów.

Przytoczone w tytule słowa: „Wszelka twórczość artystyczna jest formą modlitwy człowieka w życiu, ja po prostu to zawsze w ten sposób odczuwałem” to wypowiedź zmarłego profesora i kompozytora Andrzeja Nikodemowicza. Są one pięknym świadectwem wiary i przeżywania muzyki, jako drogi do Boga. Ci, którzy zetknęli się z profesorem Nikodemowiczem wiedzą, że te słowa nie były frazesem. Dla muzyka kościelnego mogą być podpowiedzią, jak przeżywać swoją posługę w kościele.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Wielkopostnym Dniu Skupienia.

Ks. Andrzej Widak

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry