DSO

17 871 24 03

Wielkopostny Dzień Skupienia

27 lutego br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów. Rozpoczął się Mszą świętą, której przewodniczył ks. dr Tomasz Hryniak z Przeworska. Mszę świętą poprzedziło wspólne przygotowanie liturgii, była też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Po Mszy świętej i krótkiej przerwie miał miejsce wykład ks. dr Tomasza Hryniaka, który jest wykładowcą w Instytucie Muzyki Sakralnej w Przemyślu.

Temat wygłoszonego wykładu to: Śpiewy okresu Wielkiego Postu. Przedstawiony wykład miał dwie części i był połączony z prezentacją multimedialną. W pierwszej części prelegent odwołując się do niektórych wypowiedzi z dokumentów dotyczących muzyki nakreślił tło ogólnej zasady doboru pieśni w liturgii. Przypomniał również podstawowe pojęcia, kryteria i funkcje związane z pieśnią kościelną. W tej części swojego wystąpienia przywołał wypowiedzi znanych muzykologów zajmujących się pieśnią kościelną takich jak: ks. Karol Mrowiec CM, ks. Bolesław Bartkowski SDB czy Antoni Zoła. Na zakończenie pierwszej części swojego wykładu przypomniał bardzo ciekawą wypowiedź Pawła VI: Jeśli chcecie, by ludzie przychodzili chętnie na ceremonie i funkcje liturgiczne, to nauczcie i pozwólcie im śpiewać. Jeśli ludzie śpiewają, są uważni, aktywni i nie zmęczeni. Jeśli milczą, nudzą się i odchodzą.

Druga część wykładu miała charakter praktyczny. Na jej początku przypomniał krótko zasady doboru pieśni na poszczególne części mszy świętych. Następnie omówił repertuar pieśni pokutnych i pasyjnych dostępny w naszych śpiewnikach szczególnie w nowym wydaniu śpiewnika ks. Jana Siedleckiego. Na przykładzie tekstów mszalnych wybranych niedziel Wielkiego Postu omówił przykładowy repertuar śpiewów. Po wykładzie był czas na pytania, dyskusję dotyczącą poruszonego tematu. Cenne były również osobiste spostrzeżenia, uwagi ks. dr T. Hryniaka, który również na co dzień pracuje w duszpasterstwie parafialnym, na temat zasad zawartych w dokumentach kościoła, a ich praktycznej realizacji w parafii.

Dzień Skupienia Organistów zgromadził około 60 organistów. Śpiewy podczas liturgii zostały przygotowane przez uczniów Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie pod kierunkiem mgr Agnieszki Walickiej (schola) oraz Damiana Skowrońskiego (akompaniament), studenta Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.

ks. Andrzej Widak

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry