DSO

17 871 24 03

Muzycy kościelni u Jasnogórskiej Pani

18 lutego 2017 r. odbyła się VIII Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana jest przez o. dra Nikodema Kilnara, krajowego duszpasterza muzyków kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski oraz Duszpasterstwo Muzyków Kościelnych, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federację Caecilianum i Polską Federację Pueri Cantores. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Idźcie i głoście”, a również wpisała się obchody 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W tym roku pielgrzymka dla muzyków kościelnych z diecezji rzeszowskiej miała wyjątkowy charakter, ponieważ byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie śpiewów podczas nabożeństwa pokutnego, Mszy świętej oraz koncertu. W pielgrzymce wzięli udział słuchacze i nauczyciele Diecezjalnego Studium Organistowskiego, do których dołączyli także organiści – absolwenci studium oraz chór „Młody Duch i Przyjaciele”.

Nabożeństwo pokutne było prowadzone przez o. Nikodema Kilnara, który również wygłosił homilię. Uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Chór Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie pod dyrekcją mgr Marcina Lorenca prowadził wszystkie śpiewy podczas tego nabożeństwa. Po nabożeństwie pokutnym został wygłoszony wykład przez ks. dra Lucjana Dykę, wykładowcę Diecezjalnego Studium Organistowskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Wykład był zatytułowany: „Po co jest muzyka?” Prelegent przedstawił wypowiedzi filozofów, muzyków i świętych, którzy na przestrzeni wieków próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Punktem centralnym wydarzenia była Msza święta sprawowana w Bazylice Jasnogórskiej. Mszy świętej przewodniczył ks. Bp Stefan Cichy, długoletni przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki kościelnej, a homilię wygłosił ks. Bp Piotr Greger, Biskup Pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej a obecnie przewodniczący tejże komisji. W homilii ks. Biskup rozważając perykopę o przemienieniu Pana Jezusa mówił o nieustannym poszukiwaniu oblicza Pana Jezusa. Pytał, jakie jest przesłanie płynące z tej sceny ewangelicznej dla tych, którzy są zaangażowani w obszarze muzyki kościelnej? Muzyka kościelna ma być wyrazem modlitwy, która – jak przypomniał św. Jan Paweł II – jest czasem trwania i wpatrywania się oblicze Jezusa. Trzeba wyjść na górę tak jak uczniowie i stanąć w klimacie modlitewnego dialogu i wykazać pragnienie służby przez posłuszeństwo głosowi Boga Ojca. Na zakończenie Mszy świętej został odmówiony akt zawierzenia muzyków kościelnych Matce Bożej.

Śpiewy podczas Mszy św. i koncertu zostały przygotowane przez zespół „Młody Duch i Przyjaciele” pod dyrekcją Dariusza Kosaka. Zespół ten został założony w 1999 r. a w jego skład wchodzą uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie oraz zaprzyjaźnieni chórzyści, muzycy z Rzeszowa i Kraczkowej. Wraz z tym zespołem wystąpił Chór Młodzieżowy z Sokołowa Małopolskiego prowadzony przez Sebastiana Lesiczkę. Jako solistka towarzyszyła Katarzyna Liszcz-Starzec, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale wokalno-aktorskim. Akompaniament organowy podczas Mszy świętej i koncertu w wykonaniu Damiana Skowrońskiego z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie a pochodzącego z Kolbuszowej. Funkcję kantora pełnił Marcin Lorenc.

Po Mszy świętej odbył się koncert, który był połączony z recytacją poezji ojca Cherubina Pająka, zmarłego przed 11 laty a związanego przez długie lata z Rzeszowem i diecezją rzeszowską. Pragnęliśmy w ten sposób przypomnieć jego osobę a także wyrazić naszą wdzięczność za jego pracę na polu muzyki kościelnej. Ojciec Cherubin był założycielem Diecezjalnego Studium Organistowskiego i jego długoletnim dyrektorem. Podczas koncertu zostały wykonane utwory J. S. Bacha, A. Vivaldiego, M. Frisiny, J. Świdra, J. H. Botora, P. Bębenka, D. Kusza. Wiersze, które przeplatały koncert, pochodziły z trzech tomików poezji i były związane z liturgią i muzyką. Usłyszeliśmy je w interpretacji Pana Euzebiusza Sławika, polonisty, pedagoga, wykładowcy kultury języka i retoryki, założyciela Teatru Rapsodycznego przy parafii św. Michała w Rzeszowie. Koncert prowadził ks. dr Andrzej Widak.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie pielgrzymki składamy serdeczne Bóg zapłać!

Ks. dr Andrzej Widak

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry