DSO

17 871 24 03

Muzycy Kościelni na Jasnej Górze

W dniu 17 lutego 2018 r. delegacja z diecezji rzeszowskiej uczestniczyła w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. Udział wzięli wykładowcy Diecezjalnego Studium Organistowskiego (ks. Lucjan Dyka i p. Agnieszka Walicka) oraz ośmioro uczniów naszej szkoły.
Pielgrzymkę corocznie organizuje o. dr. Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych. Był z nami cały czas, przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił homilię ks. bp dr Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”.
W programie były: nabożeństwo pokutne ze spowiedzią indywidualną, któremu przewodniczył o. Nikodem Kilnar, konferencja pt. „Tożsamość muzyka kościelnego”, którą wygłosił ks. dr Sławomir Zawada, dyrektor Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Bielsku-Białej, Msza św. oraz koncert.
W konferencji ks. Zawada analizował tożsamość muzyka kościelnego w kluczu powołania, wybrania i posłania. Zwrócił uwagę, że zadaniem każdego człowieka jest być twórcą. Człowiek jest odpowiedzialny za otrzymane talenty i powołanie, które określa zadania. Odważnie stwierdził, że muzyk kościelny powołany jest do służby kapłańskiej, ponieważ uczestniczy w sprawowaniu kultu. Ciąży na nim odpowiedzialność moralna, ponieważ piękno muzyki ma wyrażać świętość wykonawcy. Jest to piękno w sensie etycznym. Muzyk musi doświadczyć tajemnicy Boga, by móc ją przekazać w swoim dziele. Dalej prelegent mówił, że Bóg wybiera człowieka, a człowiek musi odkryć ten konkret, do którego jest wybrany. Dla muzyka kościelnego konkretem jest liturgia. Bóg wybrał nas ku chwale Majestatu. Zauważył wreszcie, że aby być dobrym muzykiem kościelnym, trzeba mieć świadomość posłania i kochać Kościół. Muzyk jest odpowiedzialny za liturgię. Nie jest właścicielem sprawowanych tajemnic, ale pokornym sługą i stróżem. Muzyka liturgiczna bowiem nie jest niczyją własnością prywatną. Jest ancilla liturgiae. Muzyk o dojrzałej tożsamości jest jednoznaczny w wierności przepisom i normom liturgicznym. Podnosi swoje kwalifikacje i dba o rozwój. Prelegent postawił na koniec bardzo wysokie, ale niezwykle istotne wymaganie: Liturgię trzeba sprawować tak, by było widać tylko Chrystusa.
W homilii podczas Mszy św. ks. bp Piotr Greger przedstawił egzegezę perykopy ewangelicznej o powołaniu celnika Lewiego. Wskazał na niezwykłość tego wydarzenia oraz konieczność opuszczenia swojej „komory celnej”, by w pełni pójść za Chrystusem i podjąć służbę. Mówił: „W imię służby trzeba czasem podjąć konieczny trud, aby opuścić swoją komorę celną i pójść za Panem poświęcając swój czas, umiejętności, kwalifikacje, posiadane zdolności. To są elementarne warunki podejmowania służby rozumianej w kategorii powołania, bo inaczej się po prostu nie da. Można przyjść na zajęcia punktualnie, można solidnie przeprowadzić wykład czy ćwiczenie, można się w to działanie zaangażować całym sobą, ale jeśli nie będzie tam ducha służebności – czasem także bezinteresownej – to będzie to tylko formalne wypełnienie zadania. Tak nie da się kroczyć za Panem, Lewi doskonale się o tym przekonał. Jezus kazał mu zostawić wszystko, by pójść za Nim”.
Po Mszy św., w czasie której środowisko muzyków kościelnych zostało zawierzone Matce Bożej, wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu chóru „Hejnał Mazańcowice” oraz połączonych chórów Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Bielsku-Białej, Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej i „Hejnał Mazańcowice” Dyrygował Krzysztof Przemyk. Na organach grał dr Michał Duźniak. W programie były następujące utwory:
1. G.F. Haendel – Aria „Odkąd ludzkie serca zatruł grzech” z Pasji wg św. Jana,
2. G.F. Haendel – Duet „Spójrz, oto Jezus piękniejszy jest niż róża”,
3. Wacław z Szamotuł – Powszechna spowiedź,
4. Cyprian Bazylik – Mądrość Ojca Wszechmocnego,
5. Antonio Lotti – Miserere,
6. Zoltan Kodàly – Stabat Mater,
7. Józef Świder – Pieśń,
8. Ola Giejlo – Ubi Caritas,
9. Gabriel Faure – Cantique de Jean Racine,
10. Cesar Franck – Panis Angelicus,
11. Jan Krutul – To Miłość,
12. Mirosław Gałęski – Hymn III Tysiąclecia.
W tym roku wszystkie śpiewy przygotowali muzycy kościelni z Diecezji Bielsko-Żywieckiej. O. Nikodem Kilnar zapowiedział, że w 2019 r. Pielgrzymka Muzyków Kościelnych odbędzie się w listopadzie, a odpowiedzialność za jej przygotowanie podejmą muzycy kościelni z Archidiecezji Katowickiej.

Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę ma charakter modlitewny, formacyjny i edukacyjny. Daje także możliwość integracji środowiska, wymiany doświadczeń i prezentacji dorobku. Uczestnictwo w pięknej liturgii wlewa w serca nadzieję i radość, że w naszym kraju jest bardzo wielu ludzi, którym zależy na powadze i sakralności najświętszych obrzędów. To umacnia wiarę i zapala do wszelkich możliwych wysiłków, by liturgia stawała się nie tylko officium (obowiązkiem, który należy spełnić), ale fons et culmen (źródłem i szczytem) naszego chrześcijańskiego życia.

ks. Lucjan Dyka

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry