DSO

17 871 24 03

Jubileusz 25-lecia DSO

Czy Kościół potrzebuje muzyków?

Jubileusz 25-lecia Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie

13 października 2018 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym odbył się Jubileusz 25-lecia Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie połączony z inauguracją nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba. W homilii ks. Biskup podkreślił znaczenie posługi organistów, którzy mają ważne zadanie pomagania wiernym w dobrym przeżywaniu liturgii. Przywołał postać o. Cherubina Pająka, założyciela i długoletniego dyrektora studium. Odnosząc się do Ewangelii wskazał na Maryję, aby na jej wzór uczyć się pełnienia woli Bożej. Na zakończenie Mszy świętej ks. Biskup wręczył tegorocznym ośmiu absolwentom dyplomy ukończenia studium.

Druga część uroczystości odbyła się w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i rozpoczęła się śpiewem hymnu „Gaude Mater Polonia”. Podczas tej części ks. A. Widak przywitał zebranych gości, zwłaszcza nauczycieli, którzy wraz o. Cherubinem należeli do pierwszego grona pedagogów oraz absolwentów. Następnie przedstawił działalność studium w latach 1992-2017, która została uzupełniona prezentacją multimedialną. Następnie słuchacze pierwszego roku studium otrzymali indeksy. W tym roku naukę w studium rozpoczęło 20 słuchaczy.

Wykład inauguracyjny i zarazem jubileuszowy zatytułowany: „Czy Kościół potrzebuje muzyków?” wygłosił ks. dr hab. Stanisław Garnczarski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. W swoim wykładzie na początku podkreślił, że Kościół potrzebuje sztuki. Odniósł się do definicji sztuki, która zawiera w sobie wartości dobra, piękna i prawdy. W tym kontekście umieścił odpowiedź na pytanie postawione w wykładzie. Na podstawie wypowiedzi papieskich oraz dokumentów Kościoła podkreślił, że zawsze ze strony Kościoła była troska o kształcenie i formację muzyków. Przytoczył między innymi fragment Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej: „Wielkie znaczenie ma edukacja i formacja muzyków kościelnych. Organiści, dyrygenci, kantorzy, psałterzyści, członkowie zespołów śpiewaczych spełniają funkcje liturgiczne, a zarazem są w parafiach animatorami życia muzycznego. Od nich w dużej mierze zależy poziom kultury muzycznej wiernych” (IX, 54). Kościół potrzebuje muzyków, ale wykształconych i dobrze uformowanych i co więcej dających się formować, w których jest ciągłe pragnienie rozwijania swoich umiejętności, wiedzy a przede wszystkim formowania swojego serca, które jest ciągle gotowe na słuchanie Bożego głosu.

Na zakończenie chór DSO wykonał jedną z kompozycji chóralnych Cherubina Pająka, odmówiono wspólnie modlitwę Anioł Pański w intencji muzyków kościelnych a następnie zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie. Po zakończonej części oficjalnej była okazja do wspólnego spotkania i rozmowy przy kawie, herbacie i ciastku.

Warto wspomnieć, że Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie było jedną z pierwszych ważnych instytucji powołanych w diecezji. Ks. Bp Kazimierz Górny, ówczesny ordynariusz diecezji rzeszowskiej erygował Diecezjalne Studium Organistowskie 22 listopada 1992 r. W pierwszym okresie działalności mieściło się ono w pomieszczeniach klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie. Inicjatorem, założycielem i pierwszym dyrektorem był o. Cherubin Pająk zmarły przed 12 laty a związany przez długie lata z Rzeszowem i diecezją rzeszowską.

Działalność studium to przede wszystkim działalność dydaktyczna. Studium jest jedną z instytucji wchodzących w struktury Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie i działa w oparciu o „Regulamin Diecezjalnego Studium Organistowskiego” zatwierdzony podczas prac I Synodu Diecezji Rzeszowskiej. Program nauczania w studium jest dostosowany i realizowany w oparciu o „Podstawy programowe dla diecezjalnych instytucji kształcenia muzyków kościelnych”.

Na przestrzeni dwudziestu pięciu lat naukę w studium podjęło około 300 słuchaczy a 136 otrzymało dyplomy ukończenia studium. Naukę podejmowali także słuchacze spoza diecezji. Kształcili się oni pod okiem nauczycieli muzyki, muzykologów, dyrygentów i organistów. Skład grona pedagogicznego zmieniał się na przestrzeni tych lat. Obecnie kadra obejmuje 9 nauczycieli.

Także w ciągu tych 25 lat zmieniała się siedziba studium. Obecny budynek jest trzecim miejscem studium organistowskiego. Mamy do dyspozycji sale wykładowe z instrumentami i osobne sale do ćwiczeń. Korzystamy z kaplicy i oratorium seminaryjnych, w których sprawowane są cotygodniowe Msze święte, podczas których uczniowie roku III i IV mają możliwość grania akompaniamentu.

Studium włącza się aktywnie w dni skupienia dla organistów, seminaria organowe organizowane wraz z Wydziałem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Każdego roku przynajmniej jako delegacja bierze udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Muzyków Kościelnych na Jasną Górę.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do wspólnego przeżywania Jubileuszu 25-lecia Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Szczególne podziękowania kierujemy wobec ks. Bpa J. Wątroby za przewodniczenie liturgii i wygłoszoną homilię. Naszym podziękowaniem obejmujemy nauczycieli i absolwentów tych, którzy na samym początku tworzyli studium oraz pedagogów i uczniów, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Dziękujemy chórowi naszego studium, który pod kierunkiem M. Lorenca przygotował śpiewy podczas liturgii Mszy świętej oraz uroczystości na auli. Wszystkich obejmujemy naszą modlitwą. Naszą wdzięczność w modlitwie wyrażamy wobec zmarłych: o. Cherubina Pająka, Klemensa Gudla i Urszuli Świtalskiej.

ks. Andrzej Widak

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry