DSO

17 871 24 03

IV Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą

W dniach od 20. – 26. lipca 2015 r. odbędzie się IV Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą, połączone z warsztatami emisji głosu.

Patronat nad całością tego projektu obejmuje Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, organizację – Wydział Dyrygentury Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Kierownikiem naukowym seminarium i warsztatów artystycznych jest prof. dr hab. Jadwiga Gałęska-Tritt.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzić będą wykładowcy, specjalizujący się w praktyce wokalnej – zespołowej i indywidualnej, śpiewie gregoriańskim i liturgicznym. Dodatkowym elementem warsztatów artystycznych, będą konsultacje z zakresu higieny i profilaktyki głosu.

W zajęciach seminaryjnych i warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby, zarówno duchowne jak i świeckie, które swoją pracą służą w oprawie nabożeństw. Zaprasza się więc kapłanów, siostry zakonne, organistów, dyrygentów chórów i ich śpiewaków, kantorów, katechetów, a także wszystkie osoby, które aktywnym śpiewem służą Panu Bogu i społeczeństwu.

Przewidziany wiek uczestników czynnych - od lat 16-tu wzwyż, natomiast osoby, które nie chcą brać udziału w lekcjach indywidualnych, mogą zapisać się jako uczestnicy bierni – obserwatorzy.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie Akademii Muzycznej w Poznaniu:

http://www.amuz.edu.pl/page.php/1/0/show/1531/

Ogólnopolskie, Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą

lub bezpośrednio:

Akademia Muzyczna tel:  618568932

Marzena Srebro: e-mail: msrebro@ amuz.edu.pl,

Szymon Tritt: kom. 501 371410,  e-mail: zurga@go2.pl.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry