DSO

17 871 24 03

Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej

W dniu 14 lutego 2015 r. odbył się Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej. Program obejmował część liturgiczną (przygotowanie liturgii oraz Eucharystię) i naukową - wykład ks. dra Piotra Dębskiego z Legnicy, wykładowcy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Temat referatu brzmiał: „Miejsce zespołów wokalnych i instrumentalnych w przestrzeni liturgicznej w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”.

Prelegent w sposób praktyczny pokazał, na co należy zwrócić uwagę oraz jakie czynniki decydują o lokalizacji zespołu śpiewaczego w świątyni. Są nimi: wskazania i wymogi prawodawstwa, właściwości akustyczne świątyni oraz architektonika przestrzeni liturgicznej.

W homilii podczas Eucharystii kaznodzieja zwrócił uwagę na pracę muzyka kościelnego jako sposób odnalezienia swego miejsca w Kościele oraz możliwość wyznawania wiary wobec innych.

ks. Lucjan Dyka

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry