DSO

17 871 24 03

Boże Narodzenie 2017

Drodzy Uczniowie DSO! 
Drodzy Muzycy Kościelni!

Największa Światłość świata – Jezus Chrystus przychodzi na ziemię pośród największych ciemności, a najpiękniejsza muzyka zastępów niebieskich rozbrzmiewa wśród nocnej ciszy. Pierwsza muzyka, pierwsze śpiewane słowa, jakie Bóg-Człowiek usłyszał na tej ziemi, to „Gloria in excelsis Deo”. Wcześniej będąc w Świątyni Matczynego Łona słyszał „Magnificat anima mea Dominum”. Czyż te dwa wyrażenia nie są najgłębszą inspiracją całej muzyki liturgicznej wszystkich wieków chrześcijaństwa? Czyż nie są podpowiedzią, że musica sacra jest po to, by Bóg był uwielbiony w niebiosach i w naszej duszy? Powtarzamy tę chwałę w świątecznych Mszach św. i codziennym wieczornym Officium.

To uwielbienie przypomina nam, że Jezus Chrystus przynosi ze sobą nową pieśń, która przywraca światu pełną i wieczną harmonię. Stąd też każde spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa rodzi w naszych sercach potrzebę wyśpiewania nowej „Gloria”. Zabrzmi ona jednak w całym swym pięknie, z całą uświęcającą mocą, jeśli poprzedzimy ją ciszą kontemplacji tajemnicy.

Życzymy z serca, by to spotkanie z Nowonarodzonym w misterium Wcielenia niosło ze sobą radość wewnętrzną i Boży pokój, by umacniało w posłudze i dodawało nadziei na zwycięstwo prawdy, dobra i piękna. Niech nadchodzące Święta obfitują w zdrowie i radość, niech będą osobistym doświadczeniem miłości Boga do człowieka.

Duszpasterze

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry