DSO

17 871 24 03

7. Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

Drodzy Muzycy Kościelni Diecezji Rzeszowskiej.

Podobnie jak w ubiegłym roku chcemy pielgrzymowac do tronu Jasnogórskiej Pani, by zawierzyć Jej naszą posługę liturgiczno-muzyczną. 

Chęć wyjazdu prosimy zgłaszać u ks. Andrzeja Widaka lub u ks. Lucjana Dyki. O szczegółach związanych z organizacją pielgrzymki poinformujemy w stosownym czasie. 

Poniżej prezentujemy słowo o. Nikodema Kilnara, w którym zawarte są wszystkie ważne i potrzebne informacje. 

 

 

 

 

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie! 

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni! 

 Przyjmijcie pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani! 

 Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Jasnogórska Szkoła Chóralna, Jasnogórską Szkołą Muzyczną zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno - Instrumentalne, na 7. Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę dnia 20 lutego 2016 r., której hasłem będzie: „Miłosierdzie Pana na wieki wyśpiewywać będę!”. 

 Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie doświadczyć wszechogarniającej miłości Boga, która objawiła się nam w Jezusie Chrystusie naszym Panu i Odkupicielu. W tym roku świętujemy 1050. rocznicę chrztu Polski. Pragniemy wraz z Maryją wyśpiewać Bogu dziękczynne Magnificat, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się go boją (Łk 1, 49 - 50). Kościół św. w Polsce z racji przeżywanego Roku Świętego – Roku Miłosierdzia wzywa nas do wiary, do nawrócenia, do przyjęcia Bożego miłosierdzia. Św. Paweł pisze: Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego (Tt 3, 5 – 7). 

 Pragniemy jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych doświadczać Miłosierdzia Bożego, gdzie Chrystus Pan da nam odczuć słodycz i radość swojego przebaczenia. Tej wszechogarniającej miłości Boga możemy zawsze doświadczyć w Liturgii Pokutnej, w której Bóg odpowiada na nasze grzechy swoim przebaczeniem, w której zostanie nam zakomunikowana prawda o bezgranicznej miłości Boga do grzesznika, który przebacza mu grzechy i uzdalnia do zwrócenia się do Boga jako naszego Ojca. Tylko Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi jest ostatecznym naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić nasze życie, naszą posługę w Kościele, naszych bliskich i wspólnoty którym posługujemy. 

 Przybywamy do Jasnogórskiego Sanktuarium, aby wpatrywać się w oblicze naszej Matki i Królowej, od Niej uczyć się wiary, służby drugiemu człowiekowi. Przybywamy, jak każdego roku, na świętowanie muzyków kościelnych, aby naszej najlepszej Matce i przewodniczce na drogach dojrzałej wiary powierzyć swoje życie, posługiwanie w Kościele, w którym dostępujemy zbawienia. Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy słuchając Słowa Bożego, które rodzi wiarę w naszych sercach - przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając w łasce uświęcającej uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozradowani! 

 Pragniemy także, polecać Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny. 

 Program pielgrzymki: 

 Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali O. A. Kordeckiego o godz. 9.45, i zajmujemy miejsca. Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia i inne) w przedsionku sali O. Kordeckiego. Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 13 lutego 2016 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały do wspólnego wykonania możemy pobrać ze strony internetowej: www.jsch.pl 

 Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Archidiecezji Częstochowskiej. 

Dyrygent połączonych chórów i scholi liturgicznych: dr Jarosław Jasiura 

Organista: mgr Marcin Lauzer 

 10.00 - Sala O. A. Kordeckiego prezentacja grup, powitanie - o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych 

 10.10 - Liturgia Pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. 

Śpiewy poprowadzą muzycy Archidiecezji Częstochowskiej pod dyr. dra Jarosława Jasiury wraz z całym gromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/. Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali O. Kordeckiego /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych. 

 11.30 – Sala O. A. Kordeckiego konferencja pt. „Kultura Muzyczna w nauczaniu Benedykta XVI” - ks. prof. Kazimierz Szymonik 

 13.00 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Kaplicy Matki Bożej 

 13.30 – Kaplica Matki Bożej, Msza św. z homilią, przewodniczy: bp Stefan Cichy, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP 

Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych. 

Po Komunii św. - modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce 

 14.45 – Bazylika Jasnogórska Koncert Jasnogórskiego Oktetu Dętego pod dyr. Marka Piątka 

Program: Feliks Nowowiejski, koncert na organy i zespół instrumentów dętych. 

 Niech Jasnogórska Królowa ogarnia nas płaszczem swojej opieki. 

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. 

 z modlitwą 

dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry