DSO

17 871 24 03

Rekrutacja

Nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie
na rok 2021/2022

Termin zgłoszeń: do 18 września 2021 r.

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kopia świadectwa szkolnego (ostatnia ukończona klasa),
- kopia świadectwa ze szkoły muzycznej (jeśli kandydat odbywał w niej naukę),
- opinia księdza proboszcza parafii zamieszkania,
- 4 zdjęcia.

Warunkiem przyjęcia do Diecezjalnego Studium Organistowskiego jest ukończenie 15. roku życia.

Do DSO nie mogą zostać przyjęci kandydaci mający zdiagnozowane dysfunkcje fizyczne lub psychiczne uniemożliwiające normalny proces edukacji oraz podjęcie posługi organisty w przyszłości.

Nauka w studium trwa cztery lata. Dla tych, którzy nie mają podstaw gry na instrumencie (fortepian), przewidziany jest rok wstępny.
Nie ma możliwości rozpoczęcia studium od roku II.
Zajęcia odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu.
Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 18 września 2021 r., o godz. 9.00 w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, przy ul. Witolda 11a.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Instytut Teologiczno-Pastoralny, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.
Dokumenty muszą zostać doręczone do dnia 12 września, dlatego należy odpowiednio wcześniej nadać przesyłkę (najpóźniej ok. 8 września).

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-13.00.

Tel. (17) 871-24-00 lub (17) 871-24-03.

Formularze do pobrania:

Podanie o przyjęcie do DSO

Oświadczenie - RODO

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu DSO oraz warunków płatności

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry