DSO

17 871 24 03

XI Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, 14 listopada 2020 r.

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!
Zbliża się XI Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę. W tym roku z powodu epidemii i ograniczonego w liczbach uczestnictwa w Eucharystii, będzie miała charakter symboliczny i duchowy. Już nie zorganizujemy dużych wspólnot, ale zapraszamy do udziału – kto tylko może – indywidualnie. Msza św. w intencji wszystkich Muzyków kościelnych w Polsce będzie sprawowana w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze 14 listopada o godz. 13.30 i będzie transmitowana przez TV Trwam oraz Internet. Po Komunii św. - modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi w kaplicy pokutnej. Kto nie może przybyć, prosimy aby łączył się z nami duchowo. Ogarniamy serdeczną modlitwą naszych drogich chorych Muzyków kościelnych, kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie. Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny. W tym roku odeszli do Pana po wieczną nagrodę śp. Ks. dr Piotr Dębski, Ks. prof. Ireneusz Pawlak oraz Juliusz Łuciuk. W tym roku też przypada 100 rocznica urodzin śp. prof. Stefana Stuligrosza, wielkiego dyrygenta, kompozytora i pedagoga.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.

z modlitwą
O. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Poprzednia informacja:

XI Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, 14 listopada 2020 r.

"Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły wokalno-instrumentalne, na XI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę dnia 14 listopada 2020 r., której hasłem będzie: "Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”

Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi w którym żyje Chrystus i zbawia nas. Przychodzimy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy” doświadczać Jego obecności. Ten rok okazał się czasem wyjątkowej próby naszej wiary, naszej wierności Bogu, Kościołowi. Czas naznaczony epidemią spowodował, że wielu naszych braci i sióstr odeszło od Boga i nie powróciło do kościoła. W Kościele żyje Chrystus i zbawia nas. Wiarę, którą otrzymujemy od Kościoła przekazujemy naszym dzieciom. Gdybyśmy utracili naszą relację z Kościołem, narazilibyśmy się na utratę wiary. Po okresie wakacyjnym wiele chórów i zespołów nie powróciło do swoich prób i zajęć. Zachęcam z całego serca, wracajmy do kościoła. Pierwsi chrześcijanie mawiali: „my nie możemy żyć bez Eucharystii” i my też powtarzamy za męczennikami pierwszych wieków chrześcijaństwa „my nie możemy żyć bez Eucharystii”. Wracajmy na nasze sale parafialne i wznawiajmy próby, przygotowujmy śpiewy na świętą Liturgię. Z Liturgii czerpiemy nowe życie, karmimy się Słowem Bożym i Eucharystią. Chrystus Pan powiedział w synagodze w Kafarnaum:

„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba» . Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym». Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki» (J 6, 27-40, 47-58).
Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny. W tym roku odeszli do Pana po wieczną nagrodę śp. Ks dr Piotr Dębski oraz Ks prof. Ireneusz Pawlak. W tym roku też przypada 100 rocznica urodzin śp prof. Stefana Stuligrosza, wielkiego dyrygenta, kompozytora i pedagoga. Podczas tegorocznej pielgrzymki Muzyków kościelnych, pragnę złożyć Bogu dziękczynienie za 25 lat kapłaństwa, sprawując Najświętszą Eucharystię za wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce. Hasłem mojego posługiwania stały się słowa św. Jana Chrzciciela: „Potrzeba by Chrystus wzrastał, a ja się umniejszał” ( por J 3, 30).

Program pielgrzymki

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali Papieskiej godz. 9.45, i zajmujemy miejsca. Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia i inne) w przedsionku Sali Papieskiej. Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie chórów, scholi i zespołów pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 7 listopada 2020 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii. Materiały nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać w pdf ze strony internetowej: http://organista.archpoznan.pl/images/rozne/11_Pielgrzymka.pdf

Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Archidiecezji Poznańskiej

Współodpowiedzialny za organizację pielgrzymki jest:

Ks. dr hab. Mariusz Białkowski, Duszpasterz Muzyków Kościelnych Archidiecezji Poznańskiej.

10.00 - Sala Papieska prezentacja grup, powitanie - o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.10 - Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Archidiecezji Poznańskiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/.

Wykonawcy: Zespół wokalny

ks. Szymon Bajon - dyrygent

Daniel Ciesielski - organy

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali Papieskiej /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

11.30 – Sala Papieska, wykład – ks. dr hab. Mariusz Białkowski "Muzyka liturgiczna prawdziwym znakiem świętej liturgii"

Po konferencji agapa, przerwa na posiłek.

13.00 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.

13.30 – Bazylika Jasnogórska, Msza św. z homilią, przewodniczy: J. E. Ks. Bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP. Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

Śpiewy prowadzi: Zespół solistów Lumen Vocale - kier. art. Marianna Majchrzak

Dominik Kaczmarek - organy

Po Komunii św. - modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu: Zespół solistów Lumen Vocale - kier. art. Marianna Majchrzak

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.
Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z modlitwą

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry