DSO

17 871 24 03

Regulamin zimowej sesji zaliczeniowej 2020/2021

Regulamin sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie

Semestr I, rok szkolny 2020/2021

1. Sesja zaliczeniowa odbywa się podczas zajęć 23.01.2021 r. (forma zdalna) r., egzaminy z fortepianu i organów – 30.01.2021 r. Egzamin dla roku III z odpowiedzi mszalnych (przesunięty z sesji letniej) odbędzie się 13.02.2021 r.

2. Chcąc uzyskać promocję na kolejny semestr nauki należy uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów.

3. Przeniesienie zaliczenia lub egzaminu na inny termin może dotyczyć najwyżej dwóch przedmiotów. W takim przypadku należy złożyć podanie do Dyrektora studium (drogą elektroniczną) najpóźniej do dnia 23.01.2021 r.

4. W wypadku niezgłoszenia się na egzamin bez usprawiedliwienia (pisemne podanie) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

5. Brak wpisu oceny w dniu 30.01.2021 r. jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

6. Oceny niedostateczne (najwyżej z dwóch przedmiotów) należy poprawić w sesji poprawkowej (najpóźniej do trzeciego zjazdu kolejnego semestru - 6.03.2021 r.).

7. W przypadku oceny niedostatecznej z trzech przedmiotów następuje skreślenie z listy studentów. W uzasadnionych przypadkach uczeń może ubiegać się o możliwość powtórzenia roku.

8. Po zakończonych egzaminach indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi należy złożyć
w sekretariacie.

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry