DSO

17 871 24 03

XXII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”

W dniach 15-16 czerwca 2018 roku odbył się w Rzeszowie XXII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”. Festiwal został zorganizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie (współorganizatorzy: diecezja rzeszowska, parafia farna pw. Świętych Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie) przy współpracy Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Od kilku lat dzięki życzliwości ks. prałata J. Szczupaka przesłuchania konkursowe oraz rozdanie nagród odbywają się w kościele farnym w Rzeszowie. Mszy świętej na zakończenie festiwalu przewodniczył ks. Bp Kazimierz Górny.

W festiwalu wzięło udział 13 chórów, w tym jeden ze Lwowa. Zostało wykonanych 46 utworów 41 kompozytorów. Tematyka utworów była zróżnicowana począwszy od pieśni wielkanocnych (np. Zmartwychwstanie Chrystusa) do Ducha Świętego (Veni Creator), pasyjnych (Maria Mater Dolorosa, Via crucis), eucharystycznych (Ave verum), maryjnych (Psalm mój wezbrany), psalmów (Psalm 29), czy części stałych (Kyrie). W nawiązaniu do tematyki przeżywanego roku duszpasterskiego jednym z proponowanych był utwór do Ducha Świętego. Mogliśmy usłyszeć 9 utworów do Ducha Świętego różnych kompozytorów. Warto zaznaczyć, że w dużej mierze przeważały utwory współczesnych kompozytorów takich jak między innymi A. Brejza, P. Jańczak, M. Kocsar, P. Łukaszewski, M. Raczyński, P. Stopford, R. Twardowski, R. Wright. Popularnością cieszyły się utwory P. Jańczaka (Kyrie, Sanctus, Miserere, Jubilate Deo).

Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: dr hab. A. Olszewska – Białystok, dr hab. W. Grzegorski – Kraków, dr B. Stasiowska-Chrobak – Rzeszów, mgr Z. Stopińska – Rzeszów, ks. dr A. Widak – Rzeszów. Chóry wystąpiły we wszystkich siedmiu kategoriach przewidzianych w regulaminie festiwalu. W kategorii „Chóry dziecięce do lat 16” wzięły udział dwa chóry. I miejsce przyznano dla Zespołu Wokalnego „Cantata” z Myślenic (dyr. Monika Szymska), II miejsce zajął Chór „Cantiamo” z Leżajska (dyr. Barbara Kuczek). W kategorii „Chóry młodzieżowe do lat 25” wystąpił jeden zespół – Chór „Soli Deo” z Jasła (dyr. M. Twarduś), który otrzymał II miejsce. W kategorii „Chóry męskie i żeńskie” wzięły udział dwa chóry i przyznano: I miejsce dla Podkarpackiego Chóru Męskiego WDK z Rzeszowa (dyr. Grzegorz Oliwa), III miejsce zdobył Chór Żeński „Cantores Carvatiani” z Gorlic (dyr. Anna Cisoń).

Najwięcej, aż sześć zespołów wystąpiło w kategorii chórów mieszanych. W tej kategorii przyznano: I miejsce – Chór „Divino Amore” ze Lwowa (dyr. Maria Koshelinska-Martyniuk), II miejsce - Chór Mieszany „Cantores Carvatiani” z Gorlic (dyr. Anna Cisoń), II miejsce – Chór Mieszany „Alba Cantans” z Rzeszowa (dyr. Kornelia Ignas), III miejsce – Chór Mieszany Echo ZNP i RCKP z Krosna (dyr. Mariola Rybczak), III miejsce – Chór Akord ZNP i SCK z Mielca (dyr. Antoni Stańczyk). W kategorii „Chóry akademickie” wystąpił jeden zespół i otrzymał I miejsce (Chór „Fusion Ensamble” z Rzeszowa, dyr. Justyna Szela-Adamska), w kategorii „Chóry kameralne” jeden zespół, któremu przyznano III miejsce (Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyr. Katarzyna Sobas). W kategorii „Chóry seniorskie powyżej 55 lat” wziął udział Chór Bazyliki Matki Bożej Rzeszowskiej pod dyr. Anny Marek-Kamińskiej i otrzymał III miejsce.

Jury nie przyznało nagrody Grand Prix. Przyznana została nagroda dla najlepszego dyrygenta (G. Oliwa) i za najlepszą interpretację utworu do Ducha Świętego (Zespół Wokalny „Cantata” z Myslenic, dyr. M. Szymska).

Jak wielokrotnie podkreślano, festiwal organizowany w Rzeszowie przyczynia się do promowania muzyki chóralnej. Wszystkim uczestnikom i dyrygentom festiwalu należy wyrazić słowa uznania i gratulacji oraz życzyć dalszego rozwoju muzycznego.

Dzieło XXII Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo to trud pracy wielu osób zaangażowanych od lat w przygotowanie konkursu. Szczególne podziękowania dla Pani Marii Troniny-Telichowskiej, która jest kierownikiem organizacyjnym festiwalu oraz dla dyrektora artystycznego festiwalu prof. Grzegorza Oliwy. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę instytucji wspomagających i finansujących festiwal: Diecezji Rzeszowskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Gminy Miasta Rzeszów.

Ks. Andrzej Widak

Copyright 2014 © www.dsorzeszow.pl

Realizacja Magico.pl

Do góry